DÀN ĐỀ MIỀN BẮC

01/10: 8X7X6X5X4X3X
02/10: 8X7X6X5X4X3X
03/10: 8X7X6X5X4X3X
04/10: 8X7X6X5X4X3X
05/10: 8X7X6X5X4X3X
06/10: 8X7X6X5X4X3X
07/10: 8X7X6X5X
08/10: 8X7X6X5X4X3X
09/10: 8X7X6X5X4X3X
10/10: 8X7X6X5X4X3X
11/10: 8X7X6X5X4X3X
12/10: 8X7X6X5X4X3X
13/10: 8X7X6X5X4X3X
14/10: 8X7X6X5X4X3X
15/10: 8X7X6X5X4X3X
16/10: 8X7X6X5X4X3X
17/10: 8X7X6X5X
18/10: 8X7X6X5X4X3X
19/10: 8X7X6X5X
20/10: 8X7X6X5X4X3X
21/10: 8X7X6X5X4X3X
22/10: 8X7X6X5X4X3X
23/10: 8X7X6X5X
24/10 : Lấy dàn hôm nay

Bạn cần có tài khoản  Lixi88 và Lotto188  cấp dưới của Admin mới có thể lấy dàn .
Liên hệ CSKH để được tư vấn nhận dàn

Hướng Dẫn Lấy Dàn :
1: Quý khách phải có tài khoản Lixi88 và Lotto188.Dưới link đại lý Admin
2: Quý khách đã có tài khoản Lotto188 và Lixi88.Nhưng không dưới link đại lýAdmin
3: Quý khách phải đóng phí để được cấp Mật khẩu nhận dàn
4: Link đăng ký tài khoản loto188 và Lixi88 dưới đại lý Admin
– Loto188: https://loto188.com/reg.shtml?id=1853460
– Lixi88: https://lixi88.info/reg.shtml?id=1422490
5: Liên hệ CSKH để được tư vấn hỗ trợ