Đề 20 Số

SOI CẦU ĐỀ ĐẦU ĐUÔI 20 SỐ VIP MIỀN BẮC ( Giá  300.000 VNĐ )

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 100k )

✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

(Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 13h00 đến 18h00 mỗi ngày)


Hệ thống nạp thẻ bảo trì

Để lấy số khách gửi mã thẻ và seri thẻ cho nhân viên (góc phải màn hình)

Chấp nhận thẻ Viettel , Vinaphone , Mobifone hoặc chuyển khoản Ngân hàng


THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY
NGÀY ĐỀ 20 SỐ  MIỀN BẮC KẾT QUẢ
18.11.2019 Đầu 2 4 _ _
17.11.2019 Đầu 1 0 00
16.11.2019 Đầu 3 8 82
15.11.2019 Đầu 1 9 _ _
14.11.2019 Đầu 5 6 58
13.11.2019 Đầu 1 5 16
12.11.2019 Đầu 3 4 44
11.11.2019 Đầu 8 0 _ _
10.11.2019 Đầu 1 5 10
09.11.2019 Đầu 2 0 02
08.11.2019 Đầu 2 6 _ _
07.11.2019 Đầu 1 2 24
06.11.2019 Đầu 2 8 81
04.11.2019 Đầu 3 1 _ _
03.11.2019 Đầu 1 5 11
01.11.2019 Đầu 3 6 68
31.10.2019 Đầu 2 5 _ _
30.10.2019 Đầu 5 9 98
29.10.2019 Đầu 2 4 42
28.10.2019 Đầu 4 3 39
27.10.2019 Đầu 2 4 _ _
25.10.2019 Đầu 2 8 84
24.10.2019 Đầu 1 7 74
23.10.2019 Đầu 2 5 53
22.10.2019 Đầu 1 4 _ _
21.10.2019 Đầu 1 7 74
20.10.2019 Đầu 2 4 49
18.10.2019 Đầu 2 9 97
17.10.2019 Đầu 4 6 61
16.10.2019 Đầu 5 6 _ _
15.10.2019 Đầu 9 3 30
14.10.2019 Đầu 2 1 11
11.10.2019 Đầu 3 6 68
10.10.2019 Đầu 3 1 _ _
09.10.2019 Đầu 3 8 84
08.10.2019 Đầu 2 0 01
07.10.2019 Đầu 1 0 00
06.10.2019 Đầu 3 7 75
04.10.2019 Đầu 1 5 51
03.10.2019 Đầu 1 2 27
02.10.2019 Đầu 3 8 81
01.10.2019 Đầu 0 5 _ _
30.09.2019 Đầu 4 6 64
29.09.2019 Đầu 1 2 24
27.09.2019 Đầu 4 7 78
26.09.2019 Đầu 5 2 57
25.09.2019 Đầu 5 6 59
24.09.2019 Đầu 4 8 _ _
23.09.2019 Đầu 1 2 29
22.09.2019 Đầu 2 7 74
20.09.2019 Đầu 3 7 76
19.09.2019 Đầu 1 2 20
18.09.2019 Đầu 2 4 46
16.09.2019 Đầu 1 2 _ _
15.09.2019 Đầu 0 1 03
14.09.2019 Đầu 2 4 43
13.09.2019 Đầu 3 8 82
12.09.2019 Đầu 1 6 17
11.09.2019 Đầu 2 5 _ _
10.09.2019 Đầu 1 4 11
09.09.2019 Đầu 1 8 83
08.09.2019 Đầu 3 6 68
07.09.2019 Đít 1 4 _ _
06.09.2019 Đầu 1 2 17
05.09.2019 Đầu 2 5 51
04.09.2019 Đầu 2 8 84
03.09.2019 Đít 4 0 _ _
02.09.2019 Đít 1 4 _ _
01.09.2019 Đầu 5 9 97
31.08.2019 Đầu 4 6 60
30.08.2019 Đầu 1 6 66
29.08.2019 Đầu 2 7 73
28.08.2019 Đầu 2 3 _ _
27.08.2019 Đầu 1 6 62
26.08.2019 Đầu 6 7 63
25.08.2019 Đầu 3 0 01
24.08.2019 Đầu 1 6 62
23.08.2019 Đầu 2 4 47
22.08.2019 Đầu 7 9 93
21.08.2019 Đầu 1 5 _ _
20.08.2019 Đầu 2 6 65
19.08.2019 Đầu 1 8 82
18.08.2019 Đầu 1 6 11
17.08.2019 Đầu 4 9 98
16.08.2019 Đầu 4 7 74
15.08.2019 Đầu 1 5 _ _