Xiên 2

SOI CẦU  LÔTÔ  XIÊN 2 VIP MIỀN BẮC ( Giá  500.000 VNĐ )

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 100k )

✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

(Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 13h00 đến 18h00 mỗi ngày)


Hệ thống nạp thẻ bảo trì

Để lấy số khách gửi mã thẻ và seri thẻ cho nhân viên (góc phải màn hình)

Chấp nhận thẻ Viettel , Vinaphone , Mobifone hoặc chuyển khoản Ngân hàng


THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY
NGÀY XIÊN 2  MIỀN BẮC KẾT QUẢ
21.12.2019 36 03 ĂN XIÊN 2
17.12.2019 23 11 Ăn 11
16.12.2019 01 97 ĂN XIÊN 2
11.12.2019 22 97 ĂN XIÊN 2
05.12.2019 21 61 ĂN XIÊN 2
04.12.2019 11 31 Ăn 31
03.12.2019 31 11 ĂN XIÊN 2
02.12.2019 07 77 ĂN XIÊN 2
29.11.2019 01 42 ĂN XIÊN 2
28.11.2019 01 33 Ăn 01
27.11.2019 22 07 ĂN XIÊN 2 x2
26.11.2019 91 20 ĂN XIÊN 2
25.11.2019 31 44 Ăn 31
24.11.2019 42 03 ĂN XIÊN 2
23.11.2019 36 00 Ăn 36
22.11.2019 56 90 ĂN XIÊN 2
21.11.2019 03 15 ĂN XIÊN 2
20.11.2019 44 52 Ăn 44
18.11.2019 60 20 ĂN XIÊN 2
17.11.2019 01 22 Ăn 01
16.11.2019 14 20 ĂN XIÊN 2
15.11.2019 10 02 Ăn 02
14.11.2019 32 11 ĂN XIÊN 2
13.11.2019 28 94 ĂN XIÊN 2
12.11.2019 34 51 Ăn 34
11.11.2019 23 02 ĂN XIÊN 2
10.11.2019 44 49 ĂN XIÊN 2
09.11.2019 23 88 Ăn 88
08.11.2019 77 10 Ăn 77 77
07.11.2019 40 99 ĂN XIÊN 2
06.11.2019 90 81 ĂN XIÊN 2
04.11.2019 21 90 ĂN XIÊN 2
03.11.2019 24 00 Ăn 24
01.11.2019 23 71 ĂN XIÊN 2
31.10.2019 42 12  ĂN XIÊN 2
30.10.2019 22 45 Ăn 45
29.10.2019 44 14 Ăn 14
28.10.2019 23 46 ĂN XIÊN 2
27.10.2019 02 05 Ăn 02
25.10.2019 33 35 ĂN XIÊN 2
24.10.2019 62 20 ĂN XIÊN 2
23.10.2019 00 13 Ăn 00
22.10.2019 21 33 ĂN XIÊN 2
21.10.2019 33 05 ĂN XIÊN 2
20.10.2019 25 07 Miss
18.10.2019 12 59 Ăn 59 59
17.10.2019 15 00 ĂN XIÊN 2
16.10.2019 97 05 ĂN XIÊN 2
15.10.2019 30 11 Ăn 30
14.10.2019 21 38 ĂN XIÊN 2
11.10.2019 01 31 ĂN XIÊN 2
10.10.2019 31 53 Ăn 53
09.10.2019 32 48 ĂN XIÊN 2
08.10.2019 77 89 ĂN XIÊN 2
07.10.2019 54 03 ĂN XIÊN 2
06.10.2019 61 22 Ăn 22
04.10.2019 19 88 ĂN XIÊN 2
03.10.2019 92 07 ĂN XIÊN 2
02.10.2019 96 81 ĂN XIÊN 2
01.10.2019 63 00 Ăn 63
30.09.2019 11 98 ĂN XIÊN 2
29.09.2019 21 33 ĂN XIÊN 2
27.09.2019 01 90 Ăn 01
26.09.2019 12 00 ĂN XIÊN 2
25.09.2019 11 03 Ăn 03 03
24.09.2019 40 56 ĂN XIÊN 2
23.09.2019 13 42 ĂN XIÊN 2
22.09.2019 27 92 Ăn 92 92
21.09.2019 54 12 Miss
20.09.2019 35 14 Ăn 35
19.09.2019 72 76 Ăn 72
18.09.2019 71 90 Miss
16.09.2019 33 09 Ăn 09 09
15.09.2019 63 74 ĂN XIÊN 2
14.09.2019 43 48 ĂN XIÊN 2
13.09.2019 57 65 Miss
12.09.2019 76 97 Ăn 97
11.09.2019 04 91 Ăn 04
10.09.2019 51 24 ĂN XIÊN 2
09.09.2019 23 65 ĂN XIÊN 2
08.09.2019 41 81 Miss
07.09.2019 49 55 ĂN XIÊN 2
06.09.2019 35 44 Ăn 35
05.09.2019 41 94 ĂN XIÊN 2
04.09.2019 31 55 Ăn 55
03.09.2019 74 60 ĂN XIÊN 2
02.09.2019 77 12 Ăn 12 12
01.09.2019 77 19 ĂN XIÊN 2
31.08.2019 22 95 ĂN XIÊN 2
30.08.2019 90 11 Ăn 90 90
29.08.2019 41 51
Ăn 41
28.08.2019 09 76 ĂN XIÊN 2
27.08.2019 20 14 ĂN XIÊN 2
26.08.2019 14 58
Ăn 58 58
25.08.2019 80 65 ĂN XIÊN 2
24.08.2019 51 90 ĂN XIÊN 2
23.08.2019 47 12 ĂN XIÊN 2
22.08.2019 93 42
Ăn 93
21.08.2019 42 25 ĂN XIÊN 2
20.08.2019 21 32 ĂN XIÊN 2
19.08.2019 41 31
Ăn 41
18.08.2019 11 45 ĂN XIÊN 2
17.08.2019 52 01 ĂN XIÊN 2
16.08.2019 51 41
Ăn 51
15.08.2019 47 52 ĂN XIÊN 2