Xiên 3

SOI CẦU  LÔTÔ  XIÊN 3 VIP MIỀN BẮC ( Giá  700.000 VNĐ )

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 100k )

✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

(Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 13h00 đến 18h00 mỗi ngày)


Hệ thống nạp thẻ bảo trì

Để lấy số khách gửi mã thẻ và seri thẻ cho nhân viên (góc phải màn hình)

Chấp nhận thẻ Viettel , Vinaphone , Mobifone hoặc chuyển khoản Ngân hàng


THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY
NGÀY XIÊN 3  MIỀN BẮC KẾT QUẢ
21.12.2019 23 46 03 ĂN XIÊN 3
17.12.2019 71 90 11 Ăn 11 71 71
16.12.2019 22 38 53 ĂN XIÊN 3
11.12.2019 97 01 12 Ăn 01 97
05.12.2019 21 06 09 ĂN XIÊN 3
04.12.2019 32 41 55 ĂN XIÊN 3
03.12.2019 29 75 06 ĂN XIÊN 3
02.12.2019 90 01 66 Ăn 01 90
29.11.2019 81 42 66 ĂN XIÊN 3
28.11.2019 32 01 44 Ăn 32 01
27.11.2019 22 26 07 ĂN XIÊN 3 x2
26.11.2019 91 20 07 ĂN XIÊN 3
25.11.2019 31 22 24 Ăn 31 24
24.11.2019 36 83 11 Ăn 36 83
23.11.2019 05 08 91 ĂN XIÊN 3
22.11.2019 31 17 02 Ăn 31 17
21.11.2019 76 95 04 ĂN XIÊN 3
20.11.2019 44 03 12 ĂN XIÊN 3
18.11.2019 20 84 33 Ăn 20 84
17.11.2019 93 01 07 ĂN XIÊN 3
16.11.2019 03 93 71 Ăn 03 93
15.11.2019 19 92 01 Ăn 19 92
14.11.2019 91 09 54 ĂN XIÊN 3
13.11.2019 94 06 50 ĂN XIÊN 3
12.11.2019 44 21 51 Ăn 44 21
11.11.2019 94 02 70 ĂN XIÊN 3
10.11.2019 93 85 02 ĂN XIÊN 3
09.11.2019 51 74 63 Ăn 74 63
08.11.2019 13 24 92 Ăn 24 92
07.11.2019 91 83 23 ĂN XIÊN 3
06.11.2019 90 93 81 ĂN XIÊN 3
04.11.2019 44 07 80 Ăn 07 80 80
03.11.2019 12 04 09 ĂN XIÊN 3
01.11.2019 11 40 03 Ăn 03 11
31.10.2019 99 02 10 Ăn 10 02
30.10.2019 24 03 54 ĂN XIÊN 3
29.10.2019 28 96 04 ĂN XIÊN 3
28.10.2019 10 09 34 Ăn 09 34
27.10.2019 14 00 02 ĂN XIÊN 3
25.10.2019 26 00 82 ĂN XIÊN 3
24.10.2019 41 43 99 Ăn 43 99
23.10.2019 95 00 96 ĂN XIÊN 3
22.10.2019 37 41 00 Ăn 41 37
21.10.2019 95 53 74 ĂN XIÊN 3
20.10.2019 88 96 61 ĂN XIÊN 3
18.10.2019 22 42 97 Ăn 42 97
17.10.2019 27 37 44 ĂN XIÊN 3
16.10.2019 10 55 90 Ăn 55 90
15.10.2019 25 41 23 Ăn 23 25
14.10.2019 33 50 02 ĂN XIÊN 3
11.10.2019 18 27 94 ĂN XIÊN 3
10.10.2019 24 10 21 Ăn 21 24
09.10.2019 32 26 39 ĂN XIÊN 3
08.10.2019 12 01 29 Ăn 01 29
07.10.2019 80 93 74 ĂN XIÊN 3
06.10.2019 14 40 99 Ăn 14 40
04.10.2019 88 50 41 ĂN XIÊN 3
03.10.2019 92 81 27 ĂN XIÊN 3
02.10.2019 88 81 91 Ăn 88 81 81 81
01.10.2019 15 16 07 ĂN XIÊN 3
30.09.2019 23 27 46 Ăn 46 27
29.09.2019 33 62 94 ĂN XIÊN 3
27.09.2019 11 92 36 ĂN XIÊN 3
26.09.2019 12 00 90 Ăn 12 00
25.09.2019 13 35 92 ĂN XIÊN 3
24.09.2019 16 87 73 ĂN XIÊN 3
23.09.2019 93 51 68 Miss
22.09.2019 03 08 27 Ăn 08
21.09.2019 40 03 23 Ăn 40 03
20.09.2019 08 70 21 Ăn 08 70
19.09.2019 05 06 22 ĂN XIÊN 3
18.09.2019 93 54 10 ĂN XIÊN 3
16.09.2019 25 30 80 Ăn 80 30
15.09.2019 40 90 97 Ăn 97
14.09.2019 34 73 00 ĂN XIÊN 3
13.09.2019 92 03 44 ĂN XIÊN 3
12.09.2019 10 24 32 Ăn 24 32
11.09.2019 27 36 53 Ăn 36 53
10.09.2019 16 71 82 ĂN XIÊN 3
09.09.2019 65 68 11 Ăn 65 68
08.09.2019 27 00 91 ĂN XIÊN 3
07.09.2019 12 38 90 Ăn 38 90
06.09.2019 10 19 06 ĂN XIÊN 3
05.09.2019 10 03 50 ĂN XIÊN 3
04.09.2019 36 16 00 Ăn 16 36 36
03.09.2019 22 18 92 Ăn 18 92
02.09.2019 12 09 61 ĂN XIÊN 3
01.09.2019 19 75 01 Ăn 19 75
31.08.2019 22 13 95 ĂN XIÊN 3
30.08.2019 99 66 73 ĂN XIÊN 3
29.08.2019 12 02 44 Ăn 12 02
28.08.2019 07 43 82 Ăn 07 43
27.08.2019 14 20 92 ĂN XIÊN 3
26.08.2019 20 58 75 Ăn 20 58 58
25.08.2019 22 80 96 ĂN XIÊN 3
24.08.2019 82 90 92 ĂN XIÊN 3
23.08.2019 34 12 61 Ăn 34 12
22.08.2019 16 93 04 ĂN XIÊN 3
21.08.2019 93 44 01 Ăn 93 44
20.08.2019 19 21 32 ĂN XIÊN 3
19.08.2019 17 30 04 ĂN XIÊN 3
18.08.2019 33 45 10 Ăn 45
17.08.2019 43 20 30 ĂN XIÊN 3
16.08.2019 30 40 15 Ăn 30 40
15.08.2019 35 03 11 ĂN XIÊN 3